Hiển thị tất cả 3 kết quả

9.210.000.000
8.350.000.000
8.100.000.000